ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁSRA ÉS NYEREMÉNYJÁTÉKON VALÓ RÉSZVÉTELRE

1. ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

SES Magyarország Kft. ( 2060 Bicske, SPAR út 0326/1 hrsz)
S-PARK Bevásárlópark ( 7400 Kaposvár, Árpád út 20.)
Tel: +36 42799 111
E-mail: info@sparkkaposvar.hu
Honlap: www.s-park-kaposvar.hu

2. ADATKEZELÉS SZABÁLYAI

2.1. A SES Magyarország Kft. (a továbbiakban: Társaság) tájékoztatja a hírlevélre regisztrálókat, az ajánlatkérőket és megrendelőket, hogy a regisztrációval kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

Jelen adatkezelési tájékoztató 2022.01.14. napjától hatályos és visszavonásig tart. 2.2.

2.3. Adatkezelési Tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR-ban (az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2016/679 rendelete) meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

2.4. Jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed:

aa) a Társaság honlapján hírlevélre történő feliratkozásra, valamint a feliratkozást követő hírlevelek küldésével kapcsolatos adatkezelésre, amely során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti személyes adat kezelése valósul meg.

bb) a Társaság által szervezett nyereményjátékokra.

2.5. A Társaság kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok megfelelő szintű védelme érdekében megtesz minden szervezeti és technikai szervezést, hogy, az adatkezelés mindenkor megfeleljen a célhoz kötöttség és arányosság alapelvének. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

2.6. A Társaság a fenti honlapján hírlevélre történő feliratkozás felületén megadott személyes adatokat csak az érintett előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulása alapján kezeli.

2.7. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy a Társaság a személyes adat felvétele előtt minden esetben közölje Önnel, mint érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó és az Ön döntéséhez szükséges valamennyi fontos információt

2.8. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik. 2.9. Személyes adatait harmadik személyek részére alapvetően nem adjuk tovább. Az adatok  továbbadására csak akkor kerülhet sor, ha az a szerződés teljesítéséhez szükséges vagy Ön ahhoz  kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Kivételes esetben erre jogi érdekeink jogos védelme  érdekében is szükség lehet.

3. A HÍRLEVÉLRE TÖRTÉNŐ FELIRATKOZÁS SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

3.1. Az adatszolgáltatásnak az Ön részéről önkéntesnek, kifejezettnek és egyértelműnek kell lennie. A jelentkezési felület kitöltésével és a hozzájárulási négyzetbe történő kattintással Ön kifejezetten megadja az önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

3.2. Adatkezelés célja: hírlevél küldése.

3.3. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont; GDPR 6. cikk (1.) bekezdés a.) pontja]

3.4. Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, érdeklődési kör.

3.5. Érintettek köre: A Honlapon hírlevélre regisztráló természetes személyek. 3.6. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

3.7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől

3.8. Az adatkezelés időtartama: A cél eléréséig, de legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig. 3.9. Társaságunk a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások  segítségével, anonim statisztikát vezet.

4. NYEREMÉNYJÁTÉKOK SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

4.1. Társaságunk a Bevásárlópark eseményeihez kapcsolódóan nyereményjátékokat szervezhet. A nyereményjátékokon való részvétellel Ön kifejezetten megadja az önkéntes hozzájárulását az adatkezeléshez.

4.2. Adatkezelés célja: nyereményjátékokon való részvétel.

4.3. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja.

4.4. Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, lakcím.

4.5. Érintettek köre: A nyereményjátékokon részt vevő természetes személyek.

4.6. Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

4.7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

4.8. Az adatkezelés időtartama: A cél eléréséig, de legfeljebb a nyereményjáték befejezését követő 5 év elévülési időig.

5. COOKIE-K HASZNÁLATA

A weboldalunkon úgynevezett cookie-kat használunk. A Cookike-k olyan kis szöveges állományok,  amelyek az Ön gépén kerülnek tárolásra. Ezek a cookie-k bizonyos beállításokat és adatokat tárolnak.  Az általunk használt cookie-k személyes adatokat nem tartalmaznak, a felhasználókhoz közvetlenül nem  köthetők. Tájékoztatjuk Önt, hogy bizonyos cookie-k azonnal telepítésre kerülnek, amint Ön a  weboldalunkat megnyitja. A böngészőjét be tudja úgy állítani, hogy a cookie-k telepítéséről értesítést  kapjon, és egyedileg dönthessen azok elfogadásáról vagy a cookie-k használatát bizonyos esetekben vagy  általában megtilthatja.

6. FACEBOOK RETARGETING

A Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) felületén weboldalainkat  Facebook plattformon hirdetjük. Ez úgy történik, hogy a weboldal felkerésekor a Facebook egy cookie-t  küld, ami az álnevesített cookie-ID és az Ön által meglátogatott oldal alapján érdeklődésen alapuló  reklámhirdetéseket tesz lehetővé. Facebook tagként a retargeting cookie-t az alábbi linken tudja  deaktiválni: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads  

Másik lehetőségként a böngészőjét is be tudja úgy állítani, hogy a cookie-k használatáról tájékoztatást  kapjon és egyedileg dönthet azok elfogadásáról, vagy egyes esetekre vagy általában kizárhatja a cookie k használatát. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a cookie-kat nem fogadja el, az korlátozhatja  weboldalunk egyes funkcóinak használatát.

7. KOMENNTELÉS KÖZÖSSÉGI HÁLÓKBAN:

7.1. Facebook-Plugin-ek: https://www.facebook.com/SPARKKAPOSVAR

Weboldalunkra beépítettük a Facebook közösségi oldal (Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park,  California, 94025, USA) plugin-jeit. A Facebook-Plugin-eket a Facebook logóról vagy „like” („tetszik”) gombról  ismeri fel oldalunkon. A Facebook plugin-ek áttekintését itt találja:  http://developers.facebook.com/docs/plugins

Ha felkeresi oldalainkat, a plugin közvetlenül összekapcsolja a böngészőjét a Facebook szerverével. A  Facebook így információt kap arról, hogy Ön az IP-címével felkereste oldalunkat. Ha a Facebook oldalára  belép, és a Facebook like gombjára kattint, oldalaink tartalmait belinkelheti a Facebook profiljára. A facebook  ennek alapján hozzárendeli az oldalunkon tett látogatást az Ön Facebook profiljához.

Felhívjuk figyelmét, hogy Társaságunk a Facebook által továbbított adatok tartalmáról, valamint azok  Facebook általi felhasználásáról nem kapunk tájékoztatást.

További információkat a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában talál: http://de de.facebook.com/policy.php

7.2. Instagram-Plugin-ek: https://www.instagram.com/s_park_kaposvar

Weboldalunkon az Instagram on-line szolgáltató ún. közösségi plugin-jait („plugin-ok) használjuk, melyeket  az Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“) üzemeltet. A plugin-oket  instagram logó, pl. „Instagram-kamera” jelöli, a plugin-ok áttekintését és azok megjelenését itt  találja: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges.

Ha webmegjelenésünk valamelyik oldalát megnyitja, amelyik instagram plugin-t tartalmaz, böngészője  közvetlenül kapcsolódik az instagram szervereihez. Ezzel a kapcsolódással az Instagram megkapja az  információt, hogy az Ön böngészőjéből webes megjelenésünknek ezt az oldalát megnyitották, akkor is, ha  Ön nem rendelkezik Instagram profillal vagy éppen nincs az Instagramra bejelentkezve. Ez az információ (az  Ön IP címével együtt) az Ön böngészőjéből közvetlenül megküldésre kerül az Instagram USA-ban található  szerverére, amely tárolja azt.

Az adatgyűjtés céljára, terjedelmére, az adatok Instagram általi további feldolgozására és használatára,  valamint az ön ezzel kapcsolatos jogaira és a személyes adatainak védelmét érintő beállításokra vonatkozó  információkat az Instagram adatvédelmi rendelkezéseiben találja:

https://help.instagram.com/155833707900388/.

Az Instagram plugin-ek letöltését böngészőjében Add-Ons segítségével általánosan is kikapcsolhatja, pl. a  „NoScript” Skript-Blocker-rel: (http://noscript.net/).

8. ADATFELDOLGOZÓ

A Társaság jelen adatkezeléséhez adatfeldolgozó tevékenységét veszi igénybe:

Craft Factory Kft. (1126 Budapest, Böszörményi út 30-32.)

9. ÉRINTETTEK JOGAINAK AZ ÉRVÉNYESÍTÉSE

A GDPR alapján Önt az alábbi jogok illetik meg:

9.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Ezen joga alapján Ön jogosult az Ön személyére vonatkozóan, a Társaságunk által tárolt személyes adatairól  térítésmentesen tájékoztatást kérni.

9.2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

Ezen joga alapján Ön kérheti Társaságunktól, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítésre  vagy a hiányos adatai kiegészítésre kerüljenek.

9.3. Az adatok törléséhez való jog (GDPR 17. cikk)

Ezen joga alapján kérheti Társaságunktól a személyes adatainak törlését az alábbi okokból:

– az adatkezelés céljából, amelyre tekintettel a személyes adatokat gyűjtöttük, ill. kezeltük, már nincs  szükség,

– Ön az önkéntes hozzájárulását, amelyet a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adott meg,  visszavonja,

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos  indokok az adatkezelésre,

– jogellenes adatkezelés történt,

– a törlést uniós vagy a magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése indokolja, – a személye adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján, az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

9.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Ezen joga alapján, Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike  teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely  lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának  korlátozását;

– Társaságunknak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi  igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az  időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Társaságunk jogos indokai elsőbbséget  élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak  az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más  természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos  közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

9.5. Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Ezen joga alapján, Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által részünkre rendelkezésre bocsátott  személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult  arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek Ön továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

a) az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog a fentiek szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez  technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

9.6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Ezen joga alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes  adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett  rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben Társaságunk a személyes adatokat nem kezelheti  tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek  elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények  előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor  tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,  amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen  üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9.7. Hozzájárulás visszavonásának a joga

Amennyiben Ön az adatainak kezelésére vonatkozóan önkéntes hozzájáruló nyilatkozatot tet a GDPR (1)  bekezdés a.) pontja alapján, azt a jövőre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonhatja. A leiratkozó linket a  hírlevelek alján találja.

9.8. Panasz tételéhez való jog

Ha úgy látja, hogy adatainak kezelése adatvédelmi előírásokba ütközik vagy az Ön adatvédelmi jogai bármely  módon sérültek, a felügyeleti hatságnál tehet panaszt:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
1374 Budapest, Pf. 603.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu